منوی اصلی
بیکران
برای یادگیری و فهمیدن
نوآوری را با خلاقیت اشتباه نگیریم دلایل موفقیت آلمان از نگاه خودشان، ما فقط می‌توانیم از آن یاد بگیریم برخی از کتاب‌های توصیه شده از نسیم طالب فرمول‌نویسی در وبلاگ به بهانه ادعای حل یک مساله ریاضی - حدس ریمان اشتباه‌هایی که اشتباه‌ترند چرا علم مشکل است و انحراف‌های علمی از کجا ناشی می‌شوند بحران تکرارپذیری در علم به خصوص در روانشناسی وبلاگ‌نویسی