مورفیک رزونانس یک فرضیه درباره حافظه جمعی هست که توسط روپرت شلدریک Rupert Sheldrake برای اولین بار مطرح شده است.

فرض اصلی این دانشمند این هست که قوانین جهان در حال تغییرند. در حالی که باور پذیرفته شده در بین اکثر دانشمندان این هست که قوانین طبیعت ثابت هستند.

شلدریک اعتقاد داره که اگر نظریه‌ی بیگ بنگ یا انفجار بزرگ رو بپذیریم، به این معناست که به تکامل جهان باور داریم.

ولی نگاه ساده‌انگارانه اینه که به تکامل قوانین جهان باور نداشته باشیم. یعنی بگیم که جهان 14 میلیارد سال پیش از انفجاری بزرگ شروع شد و قوانینی ناگهان "از هیچ" در یک لحظه برش حاکم شدند.

اگر قائل به این هستیم که جهان در حال تکامل هست باید به تکامل قوانین جهان نیز باور داشته باشیم.

در عین حال واژه "قانون" رو هم واژه دقیقی نمی‌دونه چون که یک ویژگی مربوط به دنیای انسان‌هاست.

انسان‌ها با مورد تشابه قرار دادن قوانین انسانی برای جهان نیز قانون در نظر گرفته‌اند. حتی با این تعریف هم واضحه که قوانین در بین انسان‌ها دائما تغییر ‌می‌کنند پس برای چه قوانین حاکم بر جهان نباید تغییر کنند.‌

نظر شلدریک این هست که بهتره به جای واژه‌ی قانون از واژه‌ی عادت استفاده بشه. یک سری عادت‌هایی که فعلا جهان بر اساس اون‌ها جلو می‌ره و ما جهان رو اونطوری می‌شناسیم.

اگر وارد سایت شلدریک بشید می‌تونید راجع به این موضوع مطالعه کنید.