خرس راه راه

ست گادین ورد زبونش نوآوری و  انجام یک کار جدید هست.

بیش از حد بر این موضوع تاکید داره.

به نظرم یک تسبیحی گرفته دستش و همینجور داره راه می‌ره و می‌گه "تغییر بدید، بهتر کنید، نوآوری کنید، ایده‌ی جدید بدید، حرف جدید بزنید" و این‌ها رو در هر قدم دوباره تکرار می‌کنه.

این مفاهیم رو آدم معمولا فراموش می‌کنه. برای همین دلم می‌خواد یک دست‌بندی بگیرم و به دستم بزنم تا این مفاهیم رو بهم یادآوری کنه. فعلا دست‌بند ندارم و به یک نخ راضی شدم.

یک اصلی داره ست گادین که می‌گه انسان‌ها دلشون می‌خواد بهتر بشند.

بهتر شدن به معنای تغییر وضعیت موجود هست.

بنا بر اصل "بهتر شدن" بازار تشنه‌ی تغییر هست.

تغییر نیازمند وجود انسان‌هایی هست که آغازگر تغییر باشند.

آغازگران همان رهبران هستند.

بنابراین بازار تشنه‌ی وجود رهبر هست.

آغازگر بودن یک سبک فکری هست. سبک فکری رهبران هست.

در ضمن همینجا می‌شه دید به غیر از محمدرضا شعبانعلی، نسیم طالب، گروه متمم و تحلیل‌گران دویچه بانک، ست گادین هم به نوآوری و خلق ارزش باور داره.